SPM SERWER - naukowy serwer badawczy.

stat4u

Informacje o projekcie:

Serwer jest niekomercyjnym projektem mającym na celu prowadzenie testów oprogramowania, działania różnych protokołów i bezpieczeństwa sieciowego. Niniejsza strona jest jedynie stroną informacyjną. Jeśli zasoby udostępniane przez ten serwer lub inna aktywność z nim związana budzi Twoje wątpliwości - proszę o kontakt z administratorem.


Ostrzeżenie przed nieautoryzowanym dostępem:

Ten system może być użyty tylko przez autoryzowane osoby. Użycie tego serwera może być monitorowane i dane te mogą być przechowywane przez administratorów. Ktokolwiek używający zasobów tego serwera zgadza się na takie monitorowanie i wyraża zgodę, że zgromadzone dane mogą stanowić dowód zakazanej aktywności i mogą zostać przedstawione jako dowód w sprawie przed sądem przez obsługę systemu.

This system is for the use of authorized users only. Usage of this system may be monitored and recorded by system personnel. Anyone using this system expressly consents to such monitoring and is advised that if such monitoring reveals possible evidence of crime activity, system personnel may provide the evidence from such monitoring to law enforcement officials.


Inne informacje: